Vikhult

Tomtskådning

Vi ägnar oss åt tomtskådning, det vill säga, försöker att se och höra så många arter som möjligt från eller på tomten.

Nedan några av vinterns gäster vid fågelmatningen.

Stjärtmesarna var i talghuset flera gånger om dagen.