Vikhult

Tomtskådning

Vi ägnar oss åt tomtskådning, det vill säga, försöker att se och höra så många arter som möjligt från eller på tomten.

2018 fick vi en ny art den 23 augusti då en backsvala rastade på telefontråden tillsammans med ladusvalor och hussvalor.  Totalt såg vi 89 arter på eller från tomten under 2019.

Nedan några av vinterns gäster vid fågelmatningen.

Stjärtmesarna var i talghuset flera gånger om dagen.